Plan de afaceri

c
18th March 2012
Planul de afaceri este o scurtA? descriere a companiei Ei??i a planului de operare Ei??i dezvoltare. nike air max pas cher Scopul unui plan de afaceri este sA? facA? o companie mai uEi??or de gestionat ai??i?? de cA?tre acEi??ionari, consilieri Ei??i potenEi??iali investitori. Este Ei??i un mod de a convinge pe toatA? lumea cA? iei Ai??n serios dezvoltarea companiei tale. asics tiger Planul de afaceri va fi folosit de multe ori Ei??i ca bazA? de negociere cu banca sau cu potenEi??iali investitori. air jordan 11 Ar trebui sA? ofere o privire de ansamblu asupra modelului de business. Este un prim contact al partenerilor Ei??i investitorilor cu afacerea ta. De aceea, trebuie sA? demonstrezi de ce meritA? sA? investeascA? Ai??n ea Ei??i de ce sA? te aleagA? drept partener. Un plan de afaceri scurt este mai potrivit, de multe ori. AZn cadrul competiEi??iei Creative Business Cup, planul tA?u de afaceri nu trebuie sA? depA?Ei??eascA? 10 pagini. ConEi??inutul planului trebuie sA? se bazeze pe lucruri concrete Ei??i informaEi??ii din surse relevante. E important sA?-Ei??i poEi??i susEi??ine afirmaEi??iile cu date legate de volumul pieEi??ii, de rate de creEi??tere etc. UrmA?toarele secEi??iuni nu trebuie vA?zute cA? o listA? idealA? a ceea ce trebuie sA? conEi??inA? un plan de afaceri. Trebuie vA?zute cA? o sursA? de inspiraEi??ie. AZn fiecare secEi??iune existA? o listA? de Ai??ntrebA?ri la care antreprenorul ar trebui sA? fie Ai??n stare sA? rA?spundA? sau pe care sA? le ia Ai??n considerare cA?nd redacteazA? un plan de afaceri. Prima paginA? Prima paginA? trebuie sA? arate limpede cA? este vorba despre un plan de afaceri. E bine sA? conEi??inA? numele companiei Ei??i logo, dacA? existA? deja. cialis prices at cvs. InformaEi??ii de background Este necesar sA? completezi date despre persoana sau persoanele din spatele ideii de afaceri sau companiei. bottes ugg Nume: AdresA?: Cod poEi??tal / OraEi??: Web: Telefon: Fax: E-mail: Formare: Angajator curent: Sumar E de ajutor pentru cel care citeEi??te sA? aibA? un sumar, ca sA? poatA? parcurge mai uEi??or planul. Rezumat O scurtA? descriere a conEi??inutului planului de afaceri. MotivaEi??ia pentru afacere ai??? Care este ai??zValue Propositionai??? a companiei ai??i?? ce problemA? rezolvA? Ei??i ce valoare creeazA? pentru consumator? ai??? CA?t de urgentA? este nevoia clientului? Este un produs de care are neapA?rat nevoie sau e o nevoie secundarA?/ mai puEi??in importantA?? Ce este relevant pentru a susEi??ine afirmaEi??iile, plus feedback de la clienEi??i Ei??i parteneri Ei??i alte date de piaEi??A?. Descrierea produsului sA?u serviciului, resurse Ei??i producEi??ie ai??? Care este produsul sau serviciul companiei? (formulat Ai??ntr-un text concis Ei??i clar) ai??? Pe ce tehnologie se bazeazA? produsul sau serviciul? DescrieEi??i nivelul de maturitate, dovezi de eficienEi??A? Ei??i funcEi??ionalitate. ai??? CA?tA? inovaEi??ie Ei??i diferenEi??iere include produsul sau serviciul companiei, comparativ cu oferta competiEi??iei? ai??? Este produsul protejat prin patent, marcA? Ai??nregistratA? sau copyright? ai??? Care este stadiul de dezvoltare a produsului? IncluzA?nd orizontul de timp pentru realizare Ei??i planuri pentru versiuni noi. ai??? Cum este producEi??ia acum Ei??i Ai??n viitor? Este producEi??ia realizatA? in house sau Ai??n exterior? ai??? ExistA? o listA? de produse Ei??i servicii cu preEi??uri Ei??i costuri de producEi??ie? ai??? Care sunt partenerii Ei??i furnizorii cheie ai companiei? PiaEi??a Ei??i clienEi??ii ai??? CA?t de mare este piaEi??a totalA?? CA?t de mare este piaEi??a cA?tre care vinde compania? ai??? Care este grupul Ei??intA? pentru produsele/ serviciile companiei Ei??i de ce? ai??? Cum va arA?ta piaEi??a Ai??n viitor? ai??? Cum aratA? lanEi??ul de valoare Ai??n piaEi??a Ei??intitA?? Unde este localizatA? compania Ai??n lanEi??ul de valoare? ai??? Prin ce canale este atinsA? piaEi??a ai??i?? vA?nzA?ri Ei??i distribuEi??ie? Modelul de business ai??? Cum genereazA? compania venituri? ai??? Cum se fac preEi??urile pentru produse Ei??i servicii? ai??? Care este strategia de intrare pe piaEi??A?? ai??? Ce canale de distribuEi??ie sunt folosite? ai??? Este modelul de business replicabil la scarA? mare sau pe alte pieEi??e? Sau este unic? Ce planuri de dezvoltare aveEi??i? SituaEi??ia competiEi??iei ai??? Ce substitute Ei??i competitori existA? pentru produs? IncluzA?nd vA?nzA?ri, distribuEi??ie, puncte tari Ei??i puncte slabe ale produselor competitoare. ai??? Care sunt barierele de intrare pentru competitor? Echipa organizaEi??iei Ei??i cea de management ai??? Cine sunt oamenii din spatele companiei, incluzA?nd rolul lor, background-ul, experienEi??A?, trainingul, competenta Ei??i reEi??eaua personalA?? ai??? CA?Ei??i angajaEi??i sunt Ai??n companie? Care sunt angajaEi??ii cheie? Cum aratA? organizarea companiei? ai??? Din cine este format consiliul de conducere Ei??i posibilul consiliu de consultare? ai??? Cine sunt investitorii Ei??i cum este distribuit acEi??ionariatul? ai??? Cat de mare este investiEi??ia personalA? a fondatorului (fondatorilor) companiei? ai??? De cA?t timp existA? compania? Analiza riscului ai??? Ce riscuri strategice, tactice, operaEi??ionale Ei??i financiare existA?? Care sunt paEi??ii planificaEi??i pentru a le minimiza? ai??? Care este scenariul pentru cel mai rA?u caz posibil (worst case scenario) pentru companie? Ce plan existA? Ai??n cazul Ai??n care ceea ce e mai rA?u se Ai??ntA?mplA?? Nevoi de finanEi??are ai??? Care este capitalul necesar pentru a implementa strategia companiei? Ce parte a capitalului este o investiEi??ie personalA? a proprietarului? ai??? Cum este cheltuit capitalul? Inclusiv plan de investiEi??ii Ei??i timeline. ai??? Care este numA?rul preferat de investitori? buy antibiotics uk. Strategie de ieEi??ire/ Exit strategy ai??? Care sunt oportunitA?Ei??ile de ieEi??ire pentru potenEi??ialii investitori? AZn ce orizont de timp? ai??? Care este varianta preferatA? de ieEi??ire? Care sunt potenEi??ialii cumpA?rA?tori ai firmei? De ce ar trebui sA? cA?Ei??tigaEi??i Creative Business Cup? ai??? Scopul competiEi??iei este de a demonstra cum creativitatea poate fi baza unei afaceri de succes. adidas femme Fiecare echipA? trebuie sA? Ai??Ei??i descrie competenEi??ele creative Ei??i cum sunt folosite acestea. buy toradol injection online, buy toradol injection online, buy toradol injection online, buy toradol injection online, buy toradol injection online, buy toradol injection online, buy toradol injection online, buy toradol injection online.